Konsepti on hieno sana ymmärtää eri tavoin. Konseptimuutos, konseptijulkaisu tarkoittaa johtajalle systeemin uudelleenkirjoittamista, uudelleen hiottua kuvausta miten vastataan asiakkaan odotuksiin.

Toiselle konseptiuudistuksessa nähdään tarvetta muuttaa totuttuja toimintatapoja tai työvälineiden käyttöä.

Kolmas kuulee muutoksia, jotka helpottavat tai vaikeuttavat omaa työtä, ainakin muutos pakottaa tekemään työtä yhdellä tavalla.

Neljännen mielestä homma toimii tai ei asiakkaisiin nähden, mutta näin tehdään.

Viides ilmoittaa, että johtaja on tainnut taas käydä kursseilla; pari viikkoa ja palataan taas arkeen.

Ihminen ottaa muutokset juuri sellaisena ihmisenä kuin on.

Konseptin ydinsuunnittelussa asiakasryhmät tulevat huomioitua usein hyvin, ja palvelupolku määräytyy taidokkaasti asiakasprofiilien mukaan.

Toimeenpanossa konseptin luomiseksi tehty työ täyttää helposti konseptitiimin maailman, valmiina ja juuri oikeana tapana tehostaa toimintatapoja ja luoda uudenlaista asiakaskokemusta. Juuri silloin kannattaa käydä uudelleen konseptin kimppuun ja määrittää miten tämä otetaan parhaimmin tehostettuna työkaluna vastaan myös oman väen toimesta, kukin omasta näkökulmastaan.

Konsepti ei ole vain johtajan työkalu. Johtajasta konseptointi alkaa mutta se päätyy jokaisen tiimiläisen työn kautta asiakkaaseen. Konsepti onnistuu, kun osto- ja myyntiprosessi viedään konseptissa rinnan, ja lopputulos vastaa molempien odotuksiin helpommasta palvelukokemuksesta.

Systeemi ON yrityksessä, vaikka sitä ei ole yritykseen konseptoitu. Systeemi toimii, halutaan sitä joiltain osin tai ei.

Konseptoinnilla systeemi kuvataan ja lopputuloksena yritys kehittää systeemiinsä muutoksia, jotka perustuvat yhteiseen, olemassa olevaan lähtökohtaan, ilman poterointia ja hajatelmia.

Kun onnistuminen tuntuu epämääräiseltä, signaaleja tulee epämääräisinä oikealta ja vasemmalta, on aika ottaa konseptityö pöydälle ja luoda lähtöalusta arkityölle.

Konsepti on nimittäin hyvä työväline suuntaamiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen, ja paremmille yöunille.

Vaikka onkin ainainen raakile matkalla taas parempaan tekemisen malliin.