Johtaminen, varsinkin itsensä johtaminen, on taitolaji. 

Johtamiskoulutuksissa ja -kirjallisuudessa on tuotu moninaisesti esille johtamisen edellyttävän mm. keskittymiskykyä, havainnointikykyä, vuorovaikutuskykyä, stressinsietokykyä, sekä kykyä kohdata ja toimia nopeastikin vastaantulevissa tilanteissa maltillisen päättäväisesti halutun tuloksen aikaansaamiseksi. 

Tuota listaa voisi jatkaa loputtomiin ja samalla esittää pitkän listan myös niistä konkreettisista välineistä ja menetelmistä, joita tarjotaan työkalupakkiin täydentämään johtamisen keinovalikoimaa. Kaikista huolimatta, riippumatta työkalupakin sisällöstä, kyse johtamisessa on ihmisestä itsestään. Ja henkilökohtaisesta kyvykkyydestä johtaa itseään. 

Niinpä kyky tuntea itsensä, oman mielen toiminta, on keskeisiä avaimia tulokselliseen johtamiseen. Ja johtamisella tässä kontekstissa en tarkoita vain muiden johtamista, tai ylipäänsäkään esimiestyötä, vaan tarkoitan tässä nimenomaan kyvykkyyttä saada aikaan tuloksellista toimintaa kaikessa toiminnassa oman mielen johtamisen kautta. 

Voiko omaa mieltä johtaa? Vastauksena tuohon kysymykseen väitän, että omaa mieltä voi systemaattisesti valmentaa yhä vahvemman kyvykkyyden rakentamiseksi. Ja mitä paremmin perehtyy omaan mieleen, sitä helpompi on havainnoidatunnistaa, ymmärtää ja reagoida hallitusti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Niin oman mielen valmentamisella on mahdollista vaikuttaa positiivisesti työyhteisön tavoitteiden saavuttamiseksiolitpa sitten johtamis- tai asiantuntijatehtävissä. 

Oman mielen valmennukseen ei kuitenkaan valitettavasti ole oikotietä. Ei ole yksinkertaista, helposti käyttöönotettavaa työkalua, joka takaisi helpon tien ”oikeanlaiseen” johtamiseen. 

Oman mielen valmennus vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista itsensä likoon laittamista, aivan kuten fyysisen kunnonkin ylläpitäminen tai kohottaminen. Mieltä, kuten kehon muitakin osia, voidaan ja on harjoitettava säännöllisesti ja valmis ei ole koskaan. Asiantuntevalla ohjauksella pääsee vaivattomasti alkuun ja liikkeelle oman mielen systemaattiseen valmentamiseenOman mielen valmentamista voi jatkaa edelleen joko ohjattuna tai omatoimisesti loputtomiin. Viime kädessä on kuitenkin kyse vain omasta sitoutumisesta ja tekemisestä. 

Leadfulness -ohjelma mahdollistaa portin avaamisen oman mielen valmentamiseen, siihen oman mielen kuntosaliin, joka mahdollistaa kehittymisen itsenä johtamisessa – ja joka edelleen rakentaa, ylläpitää ja vahvistaa kyvykkyyttä kaikilla johtamisen eri osa-alueilla.