Kun liiketoiminnan isot pohjavirrat muuttuvat, on myös liiketoimintamallien muututtava. Juuri tällä hetkellä ainakin seuraavat isot pohjavirrat ovat vahvassa muutoksessa: teknologia, kuluttajakäyttäytyminen, ilmasto, kapitalismi ja demografinen rakenne niin kehittyneissä maissa kuin kehitysmaissakin. Kaikki nämä vaikuttavat siihen, miten yritys rakentaa toimintansa ja kannattavuutensa tulevaisuudessa. On melko lailla selvää, että harva yritys pärjää enää vain yhdellä liiketoimintamallilla, vaan niitä on oltava useita – eri markkinoille, eri kohderyhmille, eri tuotteille.

Menestyminen nykyisessä liiketoimintaympäristön murrostilassa vaatii kykyä luoda uusia tapoja ansaita, uusia omaa liiketoimintaansa ja kykyä saada aikaan muutos omassa toiminnassaan. Nykyisin kilpailuetu ei enää ole välttämättä innovatiivisissa tuotteissa ja prosesseissa vaan innovatiivisissa liiketoimintamalleissa.

Liiketoimintamalli on kokonaiskuva siitä, miten yritys luo arvoa ja ansaitsee määrittelemällä KUKA, MITÄ, MITEN ja MIKSI liiketoiminnalleen.

KUKA on kohdeasiakkaamme ja edellyttää meiltä tarkkaa ymmärrystä siitä, kenelle me olemme kiinnostavia.

MITÄ on arvolupauksemme – eli mitä tarjoamme asiakkaallemme.

MITEN on arvoketjumme – miten rakennamme asiakkaallemme arvoa.

MIKSI on tulosmekanismimme – miksi liiketoimintamme tuottaa voittoa.

Teknologia ja erityisesti digitalisaatio on tuonut kokonaan uudentyyppisiä toimijoita liiketoimintaan. Ne omistavat alustan ja datan, jolla liiketoimintaa tehdään, mutta eivät perinteisiä tuotannontekijöitä, kuten varastoja ja kiinteistöjä. Kuluttajakäyttäytyminen ja ilmastoähky pakottavat meidät pohtimaan omia kulutusvalintojamme. Niinpä käytetyn, kierrätetyn ja uudelleenjalostetun materian myynnistä on tullut kannattavaa liiketoimintaa. Myös tilauspohjainen liiketoimintamalli (siis esimerkiksi kuukausimaksullinen) on yleistynyt, monesti perustuen digitaaliseen alustaan.

Me Intensiossa olemme perehtyneet erilaisiin liiketoimintamalleihin, niin oman työmme kautta kuin case-esimerkkien myötä. Innovation Lab –alustamme sisältää työkaluja, joiden avulla voimme asiakkaan kanssa yhteistyössä arvioida millainen liiketoimintamalli hänen liiketoiminnalleen sopii. Uskomme vahvasti siihen, että innovatiivisia liiketoimintamalleja kehittävät ja omaa toimintaansa muuntavat yritykset ovat mukana liiketoiminnassa myös tulevaisuudessa. Tavoitteemme on rakentaa asiakkaistamme pitkäaikaisia menestyjiä.

 

Ota yhteyttä kun haluat tietää lisää liiketoimintamallien kehityksestä ja Innovation Lab –työkalusta.