Kuinka valmennus palvelee juuri sinun tarpeitasi? Kuinka saada valmennuksista tavoiteltu hyöty työssä näkyväksi tekemiseksi? Kuinka todentaa valmennuksen todellinen vaikuttavuus – tapahtuiko toiminnassa muutos tai paraniko tulos?

Liiketoimintaympäristöjen ollessa jatkuvassa muutoksessa myös yritysvalmennuksen on kehityttävä, vastattava asiakkaan tarpeisiin ja reagoitava dynaamisesti 2020-luvun haasteisiin.

Yritykset ja valmennuksiin hakeutuvat yksittäiset henkilöt hakevat yhä useammin valmennuksista sellaisia konkreettisia ideoita ja työkaluja, joita voi välittömästi hyödyntää työssään. Valmennusten odotetaan vastaavan juuri niihin osaamistarpeisiin ja osaamisaukkoihin, joiden koetaan olevan kehittämisen tarpeessa. Eli haetaan täsmävalmennusta tunnistettuun tarpeeseen. Toki teoriaa unohtamatta, se on vain kyettävä muuttamaan käytännön toiminnaksi osana valmennusta.

Kokemustemme, havaintojemme ja asiakkaidemme kanssa käytyjen keskustelujen myötä lähdimme ennakkoluulottomasti miettimään kuinka omalta osaltamme voimme vieläkin paremmin palvella asiakkaitamme valmennustemme vaikuttavuuden tehostamiseksi.

Vaikka valmennuksista saamamme palaute on jatkuvasti kiitettävää luokkaa, niin niiden todellista, käytäntöön vietyä vaikuttavuutta on ollut vaikea luotettavasti todentaa. Lyhyiden, muutaman päivän mittaisten valmennusten anti jää usein siihen, että valmennettava saa kyllä jonkin verran teoreettista tietoa, mahdollisesti uusia näkökulmia ja ideoita hyödynnettäväksi, käytännön esimerkkejä ja ehkä hieman tehtyä lyhyitä harjoitteita ilman, että valmennuksen anti on jäänyt siirtymättä käytännön tekemiseksi.

Niinpä kehitimme uuden valmennusmenetelmän. Uskomme, että modernit ja tehokkaat yritysvalmennukset käsittelevät organisaatioiden aitoja spesifejä kehityskohteita.

Ydintehtävämme on kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa. Vahva ja monipuolinen osaamisemme, sekä kokemuksemme liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjinä, yhdistettynä perehtyneisyyteen asiakkaan liiketoimintaan, antaa tukevan pohjan rakentaa sellainen organisaatiokohtainen valmennus- ja mentorointiohjelma, joka aidosti tukee liiketoiminnan kehittämistä.

Näistä ajatuksista syntyi TVO-valmennus, joka on näkemyksemme 2020-luvun yritysvalmennuksesta. Eli asiakaslähtöisellä Täsmäohjatulla, Vaikuttavalla ja Osuvalla valmennuksella saamme aikaan parhaan mahdollisen tuloksen asiakkaamme toiminnan kehittämiseksi.